• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4

Våre prosjekter

OSL Pir Nord

 

Pir Nord på Oslo Lufthavn skal være ferdigstilt i 2017.
Oppstartsmøte for Profilteam var 03.09.2014
http://www.osl.no
Den nye piren blir 300 meter lang og får et areal på 63 000 m². 

Mens det nye tilbygget med avgangs- og ankomsthall beholder sin gamle form, får den nye piren mot nord et annet og mer moderne arkitektonisk uttrykk.

Pir Nord står ferdig og åpner i 2017.

 

 

 

Facebook

   

Du kan nå følge oss på våre Facebooksider. Der vil du finne jevnlige oppdateringer på smått og stort

www.facebook.com/profilteam.no/

Ansvarsrett

   

Profilteam har sentral godkjenning for prosjektering og utførelse