• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4

Fasader

Fasadeløsninger utvikles i glass og aluminium eller glass og stål. Disse materialene er med på å utforme moderne uttrykk på nye og eldre bygninger. Leveranser i glass og stål er godt egnet i rehabilitering av eldre bygningsmasse.

Fasadesystemet som benyttes gir mange kombinasjonsmuligheter og er et utmerket byggemateriale for å utforme og uttrykke byggets særpreg.  Glass, aluminium og stål gir store muligheter for å tenke innovativt og samtidig ta hensyn til byggets funksjon.

Fasade i glass utnytter glassets egenskap med å åpne opp og slippe inn lyset. Alternativt kan fasaden utføres i glass utvending men være lukket innvending. Fasader i glass, aluminium og stål har minimalt med vedlikehold utover vanlig renhold. Produktene tåler "tøff" bruk uten å forringes.

Glassfasader vil ofte ha behov for å skjerme sol og lys, eller styre lyset inn i bygningen. Disse utfordringene løses med solavskjermingssystemer helt etter kundens ønsker og spesifikasjoner. Der det er behov for utlufting velges det gjennomprøvde systemer for brann- og luftventilasjon som tilbys av leverandører som ivaretar høy standard.

Aluminium

 

Stål

 

 

Facebook

   

Du kan nå følge oss på våre Facebooksider. Der vil du finne jevnlige oppdateringer på smått og stort

www.facebook.com/profilteam.no/

Ansvarsrett

   

Profilteam har sentral godkjenning for prosjektering og utførelse