• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4

Produksjonsavdeling

Produksjonsavdelingen består av ca. 20 faste medarbeidere. Medarbeidere i produksjonen har spesialisert seg innenfor de enkelte områdene Profilteam as leverer. Produksjonslokalene er delt inn i forskjellige arbeidsstasjoner. Hovedområder er maskin for bearbeiding av profiler, sag, stål, og flere arbeidsstasjoner innen fasade, dør og vindu.

I produksjonen er det to store bearbeidingssentere. Et av disse bearbeidingssentrene er anskaffet i 2012, og gir produksjonen gode muligheter til å få inn maksimal presisjon i kapping og bearbeiding av profiler. Profilene settes sammen til elementer ved arbeidsstasjonene.

 

 

Facebook

   

Du kan nå følge oss på våre Facebooksider. Der vil du finne jevnlige oppdateringer på smått og stort

www.facebook.com/profilteam.no/

Ansvarsrett

    Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Profilteam as har ansvarsrett fram til 22.04.2020. Gitt av Direktoratet for byggkvalitet