• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4

Produksjon

Profilteam as har all produksjon av alle løsninger i egne lokaler i Hamar. Den produksjon som foregår i egne industrilokaler ivaretar miljøhensyn. Produksjonen har ingen utslipp av gass, det er heller ikke bruk av giftige kjemikaler i produksjonen som kan medføre forurensning. Farlig avfall og spesialavfall sorteres og sendes til gjenvinning. I tilfeller det flytende masse benyttes er det i samsvar med miljøkrav.

Facebook

   

Du kan nå følge oss på våre Facebooksider. Der vil du finne jevnlige oppdateringer på smått og stort

www.facebook.com/profilteam.no/

Ansvarsrett

   

Profilteam har sentral godkjenning for prosjektering og utførelse