• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4

Miljøprofil

Produksjon foregår i egne lokaler i Hamar. Produksjon i egne industrilokaler har som mål å ivareta miljøhensyn. Produksjonen har ingen utslipp av gass og annen luftforurensning, det er heller ikke bruk av giftige kjemikaler i produksjonen som kan medføre forurensning. Farlig avfall og spesialavfall sorteres og sendes til gjenvinning. I tilfeller det benyttes flytende masse håndteres dette i samsvar med miljøkrav.

Profilteam har en miljøfilosofi med hensyn til transport. For å begrense utslipp i forbindelse med transport arbeides det kontinuerlig med å øke kvaliteten i logistikkplanleggingen slik at transport minimeres.

Der Profilteam as er engasjert er det en målsetting at valg gjenspeiles av et miljøengasjement.

 

Facebook

   

Du kan nå følge oss på våre Facebooksider. Der vil du finne jevnlige oppdateringer på smått og stort

www.facebook.com/profilteam.no/

Ansvarsrett

   

Profilteam har sentral godkjenning for prosjektering og utførelse