• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4

Miljøbygg

Byggematerialer, glass, aluminium og stål

Glass

Glass som miljøvennlig byggemateriale. Glass er et produkt som kan redusere bygningens totale klimabelastning i bruksfasen. Høyeffektive dobbeltglass gir redusert oppvarmingsbehov og dermed lavere energibruk. Dette medfører til lavere klimabelastning enn vanlige enkelt- og dobbeltglassvinduer.

Byggeforskriftenes krav er at bygninger skal være utformet slik at energiforbruket reduseres gjennom lavt varmetap, lavt kjølebehov, effektivt varme- og kjøleforbruk og effektivt strømforbruk. Utviklingen går mot energieffektive bygninger, i dag er det mulig å bygge med store glassflater uten å få problemer med varmetap, overskuddsvarme eller kaldras.

Glass kan gjenvinnes. Høykvalitetsglass sendes til gjenvinning i Europa og glass med lavere kvalitet gjenvinnes til isolasjon, glassbetong eller skumglass i lette fyllmasser ved for eksempel veiutbygging.

Aluminium

Aluminium er et byggemateriale som har god korrosjonsmotstand, lang holdbarhet og krever lite vedlikehold. Aluminium kan gjenvinnes ubegrensede ganger uten at kvaliteten blir dårligere. Ved smelting av aluminium forsvinner kun noen få prosent av metallet.

Stål

Stål er et bestandig materiale med lite behov for vedlikehold. Stål er dessuten et materiale som ikke brenner, trekker vann, sveller, krymper eller vrir seg (Norsk stålforbund, 2011).

Stål er resirkulerbart. Bærende konstruksjoner i stål kan demonteres og nesten alt stål blir samlet inn ved rivning av bygg. Metallet degraderes ikke ved gjenvinning og det kan derfor gjenvinnes flere ganger.

Facebook

   

Du kan nå følge oss på våre Facebooksider. Der vil du finne jevnlige oppdateringer på smått og stort

www.facebook.com/profilteam.no/

Ansvarsrett

   

Profilteam har sentral godkjenning for prosjektering og utførelse