• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4

HMS

Profilteam as har utarbeidet interne risikoprofiler for å kartlegge områder som har iboende risiko for skade. Sikkerhet for medarbeidere har høyest prioritet i virksomheten.

Mye av arbeidet som utføres er med tunge materialer. Målet framover er å forebygge tunge løft og krevende arbeidsstillinger. Forebygging skal skje med kurs i løfte- og bæreteknikker og bruk av hjelpemidler. Kvalitetssikring i produksjonen og montasje skal bidra til at uønskede hendelser.

Medarbeidere har plikt til å overholde HMS krav på byggeplassen blir lojalt.

Målsetting at antallet arbeidsulykker med påfølgende fravær skal være null. Dersom uhell eller skade oppstår rapporteres dette slik at evaluering finner sted og forebyggende tiltak iverksettes.

Facebook

   

Du kan nå følge oss på våre Facebooksider. Der vil du finne jevnlige oppdateringer på smått og stort

www.facebook.com/profilteam.no/

Ansvarsrett

   

Profilteam har sentral godkjenning for prosjektering og utførelse