• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4

Arbeidsmiljø

Virksomheten tar arbeidsmiljøet for de ansatte på alvor og tilrettelegger for en trygg og sikker arbeidsplass. Medarbeiderne har personlig ansvar for å ivareta gjeldende regelverk for et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Helse, miljø og sikkerhet er et viktig fokusområde på alle nivå i virksomheten.

Profilteam as har inngått et samarbeid med HMS Øst for å ivareta arbeidsmiljøet best mulig. I samarbeid skal helsefremmede aktiviteter bidra til å forebygge slitasje og akutte skader.

Et uttalt mål i Profilteam er at arbeidet alt skal utøves forsvarlig med tanke på å forebygge ulykker på arbeidsplassen.

Facebook

   

Du kan nå følge oss på våre Facebooksider. Der vil du finne jevnlige oppdateringer på smått og stort

www.facebook.com/profilteam.no/

Ansvarsrett

   

Profilteam har sentral godkjenning for prosjektering og utførelse