• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4

Kvalitetsarbeid i Profilteam

Profilteam as har utarbeidet et eget kvalitetssikringssystem (KS) som skal sikre at arbeidet som utføres ivaretar krav i plan- og bygningsloven og TEK 10.

Profilteam as sin kvalitetsfilosofi bygger på økt kommunikasjon og informasjonsoverføring mellom avdelingene. For å bli bedre, og for å ivareta hele leveransen er alle avdelinger involvert fra start til endelig leveranse. Filosofien rundt involvering er at kvaliteten øker når vi tar med erfaring og kompetanse fra produksjon og montasje inn i planleggingsarbeidet. Virksomhetens fordel er samlokalisering av prosjektering og produksjon. Samarbeid gir gjensidig kvalitetssikring.

Kvalitetssikringssystem er tredelt;

I)                   beskrive interne arbeidsprosesser
II)                 (pb) prosjektbeskrivelsesskjema
III)              kontrollskjema, samt HMS og FDV

Kommunikasjon og informasjonsflyt sikres gjennom kartleggingsmøte, oppstartsmøte og evaluering av oppdraget.

Facebook

   

Du kan nå følge oss på våre Facebooksider. Der vil du finne jevnlige oppdateringer på smått og stort

www.facebook.com/profilteam.no/

Ansvarsrett

   

Profilteam har sentral godkjenning for prosjektering og utførelse