• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4

CE-merking

Gjennom myndighetskrav har CE merking siden 1 januar 2014 vært obligatorisk for flere av våre produkter. Selve CE merket er ikke et kvalitetsmerke, og vil i mange tilfeller måtte følges opp med ytterligere dokumentasjon av byggevaren før den kan benyttes i et byggverk.
En CE merking med tilhørende ytelseserklæring skal for kunden være en dokumentasjon på at produktet tilfredsstiller myndighetenes minstekrav til produktegenskaper for omsetning av
Bak Profilteams CE merking ligger et omfattende kvalitetsarbeid. Dette sikrer at kunden får et helhetlig produkt hvor alle produktets komponenter har vært igjennom en kvalitetsvurdering.

Facebook

   

Du kan nå følge oss på våre Facebooksider. Der vil du finne jevnlige oppdateringer på smått og stort

www.facebook.com/profilteam.no/

Ansvarsrett

   

Profilteam har sentral godkjenning for prosjektering og utførelse