Næringsbygg

Hamar Politihus

  • 6 500Kvm
  • Januar 2008 – juli 2009
  • LPO Arkitekter og Filter Arkitekter

 

 

Kontakt Profilteam AS

Epost
Emne:
Melding:

   


Ansvarsrett

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Profilteam as har ansvarsrett fram til 25.03.2017. Gitt av Direktoratet for byggkvalitet