Næringsbygg

Hydro Vækerø, bygg E

  • 15 000Kvm
  • 2009-2013
  • Eliassen og Lambertz – Nilssen Arkitekter AS
 

Kontakt Profilteam AS

Epost
Emne:
Melding:

   


Ansvarsrett

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Profilteam as har ansvarsrett fram til 25.03.2017. Gitt av Direktoratet for byggkvalitet