Våre prosjekter

OSL Pir Nord

 

Pir Nord på Oslo Lufthavn skal være ferdigstilt i 2017.
Oppstartsmøte for Profilteam var 03.09.2014
http://www.osl.no
Den nye piren blir 300 meter lang og får et areal på 63 000 m². 

Mens det nye tilbygget med avgangs- og ankomsthall beholder sin gamle form, får den nye piren mot nord et annet og mer moderne arkitektonisk uttrykk.

Pir Nord står ferdig og åpner i 2017.

 

 

 

 

Kontakt Profilteam AS

Epost
Emne:
Melding:

   


Ansvarsrett

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Profilteam as har ansvarsrett fram til 25.03.2017. Gitt av Direktoratet for byggkvalitet