• Hjem
  • Produkter
  • Produkter
  • Tak

Tak

Tak eller inn-glassing av åpne rom mellom bygninger gir en maksimal utnyttelse av lyset. Valgte systemer for glasstak omfatter flere typer løsninger, (overlys, pyramidetak mm). Byggesystemet som benyttes gir mulighet for store flater. Komfortluker, lufting og brannventilasjonsluker med bruk av smalere profiler kan bygges inn i løsningene. Løsningene tilfredsstiller gjeldende lov og forskrifter for brann- og luftventilasjon.

Takløsninger er meget fleksibelt og kan tilpasses kundens behov, tak kan leveres med flere kombinasjonsmuligheter i farger og glass.

 

 

 

Kontakt Profilteam AS

Epost
Emne:
Melding:

   


Ansvarsrett

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Profilteam as har ansvarsrett fram til 25.03.2017. Gitt av Direktoratet for byggkvalitet