• Hjem
  • Produkter
  • Produkter
  • Fasader

Fasader

Fasadeløsninger utvikles i glass og aluminium eller glass og stål. Disse materialene er med på å utforme moderne uttrykk på nye og eldre bygninger. Leveranser i glass og stål er godt egnet i rehabilitering av eldre bygningsmasse.

Fasadesystemet som benyttes gir mange kombinasjonsmuligheter og er et utmerket byggemateriale for å utforme og uttrykke byggets særpreg.  Glass, aluminium og stål gir store muligheter for å tenke innovativt og samtidig ta hensyn til byggets funksjon.

Fasade i glass utnytter glassets egenskap med å åpne opp og slippe inn lyset. Alternativt kan fasaden utføres i glass utvending men være lukket innvending. Fasader i glass, aluminium og stål har minimalt med vedlikehold utover vanlig renhold. Produktene tåler "tøff" bruk uten å forringes.

Glassfasader vil ofte ha behov for å skjerme sol og lys, eller styre lyset inn i bygningen. Disse utfordringene løses med solavskjermingssystemer helt etter kundens ønsker og spesifikasjoner. Der det er behov for utlufting velges det gjennomprøvde systemer for brann- og luftventilasjon som tilbys av leverandører som ivaretar høy standard.

Aluminium

 

Stål

 

 

 

Kontakt Profilteam AS

Epost
Emne:
Melding:

   


Ansvarsrett

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Profilteam as har ansvarsrett fram til 25.03.2017. Gitt av Direktoratet for byggkvalitet