• Hjem
  • Kvalitet
  • Miljø
  • Produksjon

Produksjon

Profilteam as har all produksjon av alle løsninger i egne lokaler i Hamar. Den produksjon som foregår i egne industrilokaler ivaretar miljøhensyn. Produksjonen har ingen utslipp av gass, det er heller ikke bruk av giftige kjemikaler i produksjonen som kan medføre forurensning. Farlig avfall og spesialavfall sorteres og sendes til gjenvinning. I tilfeller det flytende masse benyttes er det i samsvar med miljøkrav.

 

Kontakt Profilteam AS

Epost
Emne:
Melding:

   


Ansvarsrett

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Profilteam as har ansvarsrett fram til 25.03.2017. Gitt av Direktoratet for byggkvalitet