• Hjem
  • Kvalitet
  • Miljø
  • Miljøprofil

Miljøprofil

Produksjon foregår i egne lokaler i Hamar. Produksjon i egne industrilokaler har som mål å ivareta miljøhensyn. Produksjonen har ingen utslipp av gass og annen luftforurensning, det er heller ikke bruk av giftige kjemikaler i produksjonen som kan medføre forurensning. Farlig avfall og spesialavfall sorteres og sendes til gjenvinning. I tilfeller det benyttes flytende masse håndteres dette i samsvar med miljøkrav.

Profilteam har en miljøfilosofi med hensyn til transport. For å begrense utslipp i forbindelse med transport arbeides det kontinuerlig med å øke kvaliteten i logistikkplanleggingen slik at transport minimeres.

Der Profilteam as er engasjert er det en målsetting at valg gjenspeiles av et miljøengasjement.

 

 

Kontakt Profilteam AS

Epost
Emne:
Melding:

   


Ansvarsrett

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Profilteam as har ansvarsrett fram til 25.03.2017. Gitt av Direktoratet for byggkvalitet