• Hjem
  • Kvalitet
  • HMS & Arbeidsmiljø
  • Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø

Virksomheten tar arbeidsmiljøet for de ansatte på alvor og tilrettelegger for en trygg og sikker arbeidsplass. Medarbeiderne har personlig ansvar for å ivareta gjeldende regelverk for et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Helse, miljø og sikkerhet er et viktig fokusområde på alle nivå i virksomheten.

Profilteam as har inngått et samarbeid med HMS Øst for å ivareta arbeidsmiljøet best mulig. I samarbeid skal helsefremmede aktiviteter bidra til å forebygge slitasje og akutte skader.

Et uttalt mål i Profilteam er at arbeidet alt skal utøves forsvarlig med tanke på å forebygge ulykker på arbeidsplassen.

 

Kontakt Profilteam AS

Epost
Emne:
Melding:

   


Ansvarsrett

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Profilteam as har ansvarsrett fram til 25.03.2017. Gitt av Direktoratet for byggkvalitet