• Hjem
  • Kvalitet
  • Kvalitet
  • Kvalitetssystem i Profilteam

Kvalitetsarbeid i Profilteam

Profilteam as har utarbeidet et eget kvalitetssikringssystem (KS) som skal sikre at arbeidet som utføres ivaretar krav i plan- og bygningsloven og TEK 10.

Profilteam as sin kvalitetsfilosofi bygger på økt kommunikasjon og informasjonsoverføring mellom avdelingene. For å bli bedre, og for å ivareta hele leveransen er alle avdelinger involvert fra start til endelig leveranse. Filosofien rundt involvering er at kvaliteten øker når vi tar med erfaring og kompetanse fra produksjon og montasje inn i planleggingsarbeidet. Virksomhetens fordel er samlokalisering av prosjektering og produksjon. Samarbeid gir gjensidig kvalitetssikring.

Kvalitetssikringssystem er tredelt;

I)                   beskrive interne arbeidsprosesser
II)                 (pb) prosjektbeskrivelsesskjema
III)              kontrollskjema, samt HMS og FDV

Kommunikasjon og informasjonsflyt sikres gjennom kartleggingsmøte, oppstartsmøte og evaluering av oppdraget.

 

Kontakt Profilteam AS

Epost
Emne:
Melding:

   


Ansvarsrett

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Profilteam as har ansvarsrett fram til 25.03.2017. Gitt av Direktoratet for byggkvalitet