• Hjem
  • Kvalitet
  • Kvalitet
  • CE-merking

CE-merking

Gjennom myndighetskrav har CE merking siden 1 januar 2014 vært obligatorisk for flere av våre produkter. Selve CE merket er ikke et kvalitetsmerke, og vil i mange tilfeller måtte følges opp med ytterligere dokumentasjon av byggevaren før den kan benyttes i et byggverk.
En CE merking med tilhørende ytelseserklæring skal for kunden være en dokumentasjon på at produktet tilfredsstiller myndighetenes minstekrav til produktegenskaper for omsetning av
Bak Profilteams CE merking ligger et omfattende kvalitetsarbeid. Dette sikrer at kunden får et helhetlig produkt hvor alle produktets komponenter har vært igjennom en kvalitetsvurdering.
 

Kontakt Profilteam AS

Epost
Emne:
Melding:

   


Ansvarsrett

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Profilteam as har ansvarsrett fram til 25.03.2017. Gitt av Direktoratet for byggkvalitet